O nás

“SVĚT NACHÁZÍ SE NA POKRAJI EPOCHÁLNÍ ZMĚNY,
SVĚT ZMĚNÍ SE A S NÍM…
MUŽOVÉ I ŽENY.”

Cílem evoluce není rovnováha.

Pokud by tomu tak bylo, žili bychom dnes v ideálních počtech uprostřed nádherné přírody v dokonalé rovnováze s osatními druhy.

Cílem evoluce je vybrat z nekonečné rozmanitosti životních forem takovou biologickou entitu, která dokáže  vytvořit unitární kolektivní vědomí složené z absolutně svobodných jedinců, kteří se, ale všichni do posledního, budou k sobě chovat jako nejlepší přátelé.

Pak a jedině pak můžeme jako druh vygenerovat takovou míru spolupráce, že budeme schopni vzdorovat a přežít skutečné problémy lidstva, které se většinou nacházejí za hranicemi naší planety a většina z nich dokonce za hranicemi naší sluneční soustavy. A jejich čas dříve nebo později přijde.

Současná civilizace má téměř všechny předpoklady k tomu, aby v této zkoušce obstála. Máme zdroje, vzdělání, technologie, zdravotnictví, sociální sítě.

Umíme létat do vesmíru, dýchat pod vodou, štěpit atomy, rekombinovat DNA a především máme globální komunikační systém.

A poslední chybějící kamínek do této mozaiky je….
… uvést do chodu mozek.

Prostě začít doopravdy myslet.

Pochopíme-li mechanismus, se kterým lidské bytosti myslí, můžeme identifikovat a odstranit zdrojové kódy všech nedorozumění, problémů a konfliktů a vydat se na nad-největší dobrodružství světa.

…vzhůru ke hvězdám.

V den, kdy věda začne studovat nefyzikální jevy, udělá za jedno desetiletí větší pokrok než v předchozích staletích své existence.

Nikola Tesla

Zaměření Nadace

Nadace aktivně vyhledává talentované jedince ze 
všech oblastí bez rozdílu věku, vzdělání a sociání situace.
Ty dále rozvíjí na základě filosofie “mens sana in corpore sano” rozšířené o hypotézu, že substrátem myšlení je přímo senzomotorický systém. Speciálními pohybovými schématy, včetně (ale nikoliv pouze) volného pádu pak připravené jedince vede k univerzální multioborové kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.

  • Účel nadace je veřejně prospěšný i charitativní. Posláním je podpora základního a aplikovaného výzkumu v přírodních vědách se zaměřením na fyziku.
  • Základní výzkum v oblasti lidského fyzického a duševního potenciálu pomocí speciálních pohybových vzorců včetně volného pádu.
  • Sdružování a podpora výjimečných osobností z řad vědců, pedagogů, vynálezců, umělců, sportovců a dalších bez rozdílu věku, sociální situace a vzdělání a jejich další rozvoj.
  • Aktivní vyhledávání a sdružování talentovaných lidí všech věkových skupin, včetně takzvaných skrytých talentů a poskytování jim podpory potřebné pro jejich další rozvoj, včetně podpory finanční. Především vytvářením podmínek pro studium na různých typech škol a vzdělávacích zařízeních se souběžným rozvojem jejich fyzické a duševní aktivity. Podpora jednotlivců i skupin osob a motivace k jejich osobnímu rozvoji, týmové spolupráci a univerzální mezioborové kooperaci.