Filosofie

Nadace aktivně vyhledává talentované jedince ze
všech oblastí bez rozdílu věku, vzdělání a sociání situace.
Ty dále rozvíjí na základě filosofie “mens sana in copore sano” rozšířené o hypotézu, že substrátem myšlení je přímo senzomotorický systém. Speciálními pohybovými schématy, včetně (ale nikoliv pouze) volného pádu pak připravené jedince vede k univerzální multioborové kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.

“Svět nachází se na pokraji epochální změny,
svět změní se a s ním…
…mužové i ženy.”

Cílem evoluce není rovnováha.

Pokud by tomu tak bylo, žili bychom dnes v ideálních počtech uprostřed nádherné přírody v dokonalé rovnováze s osatními druhy.

Cílem evoluce je vybrat z nekonečné rozmanitosti životních forem takovou biologickou entitu, která dokáže  vytvořit unitární kolektivní vědomí složené z absolutně svobodných jedinců, kteří se, ale všichni do posledního, budou k sobě chovat,  jako nejlepší přátelé.

Pak a jedině pak můžeme jako druh vygenerovat takovou míru spolupráce , že budeme schopni vzdorovat a přežít skutečné problémy lidstva, které se většinou nacházejí za hranicemi naší planety a většina z nich dokonce za hranicemi naší sluneční soustavy. A jejich čas dříve nebo později přijde.

Současná civilizace má téměř všechny předpoklady k tomu, aby v této zkoušce obstála. Máme zdroje, vzdělání, technologie, zdravotnictví, sociální síť.

Umíme létat do vesmíru, dýchat pod vodou, štěpit atomy, rekombinovat DNA a především máme globální komunikační systém.

A poslední chybějící kamínek do této mozaiky je….
… uvést do chodu mozek.

Prostě začít dopravdy myslet.

Pochopíme-li mechanismus, se kterým lidské bytosti myslí, můžeme identifikovat a odstranit zdrojové kódy všech nedorozumění, problémů a konfliktů a vydat se na nad-největší dobrodružství světa.

…vzhůru ke hvězdám.