„Vše je možné.“


Zdrojem procesu myšlení je naše tělo. Tělo a mysl spolu tvoří vysoce účinný, nádherně komplexní a vzájemně neoddělitelný systém.

Dosažitelná úroveň našeho potenciálu je definována úrovní aktivních bloků.

Bloky, které během vývoje získáváme, jsou doslova „zapsány“ do celého systému našeho těla. Proto dnes více než kdykoliv dříve platí:

„Mens sana in corpore sano - ve zdravém těle zdravý duch“

alternative

alternative

Nejzákladnějším typem blokace je informace: "TO NENÍ MOŽNÉ!". Ve skutečnosti se jedná o negaci „pozitivní“ možnosti. Jsou to právě blokace, které definují hranice našeho paradigmatu a tím definují nás. Pokaždé, když tyto hranice rozšíříme, zvýšíme náš potenciál. Jedná se o celoživotní, vysoce individuální a dynamický proces. Naučíme-li se transformovat postoj „To není možné“ na perspektivu „Možné je vše“, pak nás nemůže nic zastavit. Porozumění a uplatňování těchto 8 principů vede k možnostem, které před tím možné nebyly.

V rámci těchto principů neexistuje žádná hierarchická struktura. Všechny mají stejnou hodnotu. Všechny jsou principum rex. To znamená, že žádný není více či méně důležitý. Porozumění, trénink a jejich uplatnění vytváří vyšší komplexnější potenciál jednotlivců i kolektivů.